Pompa ciepła jest znakomitą odpowiedzią na  wzrastające ceny paliw. Przy stale rosnącej cenie gazu pompa stała się jednym z najtańszych w eksploatacji źródłem ciepła w domu a także przygotowania wody użytkowej. W klimacie środkowoeuropejskim wykorzystanie pomp ciepła do odzysku energii słonecznej zakumulowanej w ziemi jest uzasadnione ekonomicznie. Obecnie uzyskiwane współczynniki efektywności są na poziomie od 3-5 co oznacza, że na 5kW energii dostarczonej do kaloryferów lub do zbiornika ciepłej wody 1 kW pochodzi z sieci elektrycznej, natomiast pozostałe 4 kW - z gruntu, wody lub powietrza. Sprawia to, że pompy mogą stać się jedynym źródłem ciepła w nowo budowanych domach energooszczędnych.
 Pompa ciepła

Wybierając pompę ciepła jako jedyne źródło ciepła należy pamiętać o dopasowaniu odpowiedniej mocy grzewczej urządzenia, którą definiują całkowite straty ciepła budynku dla danej strefy klimatycznej.
Zadaniem pompy ciepła jest transport ciepła z miejsca, w którym zamontowany jest „zimny” wymiennik ciepła (dolne źródło pompy ciepła), przy niskiej temperaturze, a następnie jego oddanie w wyższej temperaturze na „gorącym” wymienniku (górne źródło pompy ciepła).

klimatyzacja - wentylacja - serwis - montaż

Rodzajów dolnych źródeł :
-powietrze atmosferyczne, nadmuchiwane na wymiennik ciepła za pomocą wentylatora,
-rurowy spiralny wymiennik ciepła zakopany na głębokości 1,5 – 2 m pod trawnikiem,
-rurowy wymiennik ciepła wpuszczony w pionowy odwiert wykonany na głębokość co najmniej 50 metrów (a dokładniej, kilka takich odwiertów),
-rurowy wymiennik umieszczony na dnie stawu, lub na dnie rzeki,
-pobieranie wody z podziemnego ujęcia, po czym spuszczanie wody (po odebraniu od niej ciepła) do studni zrzutowej,
-pobieranie wody ze zbiornika lub rzeki, spuszczanie w innym miejscu.

Montaż pompy ciepła jest najbardziej opłacalny w domach, w których nie ma dostępu gazu, a ogrzewanie domu opiera się na energii elektrycznej, oleju opałowym a w wielu przypadkach nawet gazem ziemnym. Wyższy koszt montażu (ok 20-50 tys.zł)można zrekompensować tym, że pompa ciepła nie wymaga komina, czyli można obniżyć koszt wybudowania domu właśnie o cenę komina na którą składa się koszt samego komina + cena wymurowania + cena bardziej wytrzymałego fundamentu.

klimatyzacja - wentylacja - serwis - montaż
 

 

 

Co nas czeka w przyszłości ?

Pompy ciepła, które pobierają energię z otoczenia, będą ogrywać kluczową rolę w budynkach przyszłości.

Przy wykorzystaniu pomp ciepła w przyszłości, zastanówmy się, czy systemy ogrzewania hydraulicznego nie zostaną wyparte przez ogrzewanie powietrzne. Jeśli dążymy do obniżania energochłonności budynku, możemy wówczas wykorzystać zalety ogrzewania powietrznego. Jest ono realizowane bezpośrednio przez system wentylacji mechanicznej, bądź rozdzielnie, przy wykorzystaniu osobnego urządzenia np. pompy ciepła powietrze-powietrze.To ostanie, nie zajmuje wiele miejsca, pracuje w skrajnie niskich temperaturach i jest bezobsługowe.