Montaż dwóch central wentylacyjnych Ciecholewski w wykonaniu kwasoodpornym, montaż 6 agregatów do central wentylacyjnych MultiV 5 firmy LG, montaż kanałow i nawiewników kwasoodpornych