Montaż dwóch central wentylacyjnych Ciecholewski w wykonaniu kwasoodpornym, łączna moc urządzeń to 250 kW, montaż kanałów i nawiewników ze stali kwasoodpornej.